แผนที่
เส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom 2015
A. พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)
B. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์/สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต
C. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
D. กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

*หมายเหตุ
เส้นทางปั่นกลับจะใช้เส้นทางเดิม กลับมายังจุดเริ่มต้น