ความหมายตราสัญลักษณ์
ความหมายตราสัญลักษณ์
  1. พระตรา สก. และพระตรา มวก. ความหมายคือ เป็นพระนามาภิไธยย่อของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
  2. ตัวอักษรคำว่า Bike for Mom ความหมายคือ ปั่นเพื่อแม่ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นชื่อหลัก เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่คนทุกเชื้อชาติมาร่วมได้ ไม่แบ่งแยกชนชาติใดๆ และมีความหมายที่ดี สั้นๆ ได้ใจความชัดเจน ได้เรื่องความกตัญญู ทำเพื่อแม่ของแผ่นดิน
  3. พื้นหลังใส เพื่อให้พระตรา สก.และพระตรา มวก. รวมทั้งข้อความ Bike for Mom ดูเด่นขึ้นกว่าการขึ้นพื้นหลังที่มีสี
กลัดกลางใจ ผองไทย ไปทั่วหล้า
ปวงประชา พร้อมภักดิ์ พิสุทธิ์ศรี
ถวายพระพร สมเด็จพระราชินีฯ
สดุดี สยามมกุฎราชกุมารฯ
"ปั่นเพื่อแม่" พระปณิธานอันหมายมั่น
สื่อรักอัน ล้ำค่า มหาศาล
ถ่ายทอดยังเข็มกลัดพระราชทาน
ดังดวงมาลย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
..................................

เข็มกลัดพระราชทานที่พสกนิกรประดับไว้ที่หน้าอก เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในกิจกรรมจักรยานถวายพระพร "ปั่นเพื่อแม่" นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเข็มกลัดแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
"Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกิจกรรม
จักรยานถวายพระพร "ปั่นเพื่อแม่" ในวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 58 และประดับ
เข็มกลัดพระราชทาน เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
สื่อถึงความรักที่มีแด่แม่ของแผ่นดิน
เสื้อจักรยานพระราชทานออกแบบมาในลักษณะของเสื้อคอกลมพื้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของวันศุกร์
แทนวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตัวแทนผู้เป็น ”แม่” ของประชาชนคนไทย
ด้านหน้าพิมพ์ตัวอักษรโลโก้กิจกรรม “bike for MOM ปั่นเพื่อแม่” บริเวณหน้าอกเสื้อ
ด้านหลังพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษวางแนวโค้ง “BIKE FOR MOM” ขอบแขนด้านขวาเป็นแถบสีเหลือง
สีสัญลักษณ์ของวันจันทร์ แทนวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ตัวแทนผู้เป็น “ลูก” ที่ได้ออกมาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ในครั้งนี้ ขอบแขนด้านซ้ายเป็นแถบสีขาว
แทนความรักอันบริสุทธิ์และขาวสะอาดระหว่างแม่และลูกทั้งสามสีที่ประกอบอยู่ในเสื้อจักรยานพระราชทานนี้
จึงแสดงถึงความรัก ความบริสุทธิ์ และความกตัญญู ที่มีค่าสูงสุดของลูกที่เกิดบนแผ่นดินไทย