ปิดเพลง
นับถอยหลังกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงซ้อมปั่นจักรยานเพื่อกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"


ก่อนถึงวันประวัติศาตร์กิจกรรมถวายพระราชสดุดี Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคมนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงซักซ้อมทรงจักรยานและทรงถ่ายภาพ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 58 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อกิจกรรม "Bike for Mom" พระราชทานเพื่อเตรียมความพร้อม นำพสกนิกรชาวไทย..ปั่นเพื่อแม่ถวายพระราชสดุดี แม่ของแผ่นดิน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นับถอยหลังกิจกรรมปั่นเพื่อแม่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงซ้อมปั่นจักรยานเพื่อกิจกรรม "Bike for Mom
ปั่นเพื่อแม่"


ก่อนถึงวันประวัติศาตร์กิจกรรมถวายพระราชสดุดี Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคมนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงซักซ้อมทรงจักรยานและทรงถ่ายภาพ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 58 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อกิจกรรม "Bike for Mom" พระราชทานเพื่อเตรียมความพร้อม นำพสกนิกรชาวไทย..ปั่นเพื่อแม่ถวายพระราชสดุดี แม่ของแผ่นดิน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์