Q&A การร่วมปั่นจักรยานในพื้นที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
งานกิจกรรม Bike for Mom นี้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมปั่นได้หรือไม่ ถ้าปั่นไม่ไหวจะทำอย่างไร มีข้อจำกัดเรื่องอายุหรือไม่?
ประชาชนทั่วไปทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย สามารถร่วมกิจกรรมได้เพราะไม่ใช่การแข่งขันประชาชนสามารถเลือกที่จะร่วมปั่นได้ทุกระยะทาง ไม่ว่าปั่นใกล้ ปั่นไกล ปั่นได้ตลอด 43 กิโลเมตร หรือถ้าปั่นไม่ไหว จะหยุดปั่นที่จุดไหนก็ได้ ตลอดเส้นทาง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมใจเป็นหนึ่งออกมาปั่นเพื่อแม่ของแผ่นดิน ทั้งลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูกหลานทั้งหลายก็ร่วมปั่นได้ ให้ออกมาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อแสดงความกตัญญูตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่แม่ของแผ่นดิน, เพื่อแม่ของครอบครัว, เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทย ไม่มีการแบ่งแยกฝ่าย และที่สำคัญที่สุด เพื่อสุขภาพพลานามัยของตนเอง และญาติพี่น้อง ครอบครัว

กิจกรรม Bike for Mom ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีเส้นทางในการปั่นอย่างไร?
เที่ยวขาไปจากจุดเริ่มต้นปั่น พิธีเปิดที่พระลานพระราชวังดุสิต ไปตามถนนศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายแยกพญาไท ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลี้ยวขวาไปสามเหลี่ยมดินแดงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดี-รังสิต ผ่านหน้ากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ไปตามถนนวิภาวดี-รังสิต เลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกประตูมหาวิทยาลัยด้านถนนพหลโยธินเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาเข้ากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ขากลับออกจากกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ย้อนกลับเส้นทางเดิม จบที่พระลานพระราชวังดุสิต รวมระยะทาง 43 กิโลเมตร รายละเอียดระยะทางจุดย่อยให้ดูที่หน้าเว็บไซต์

จำเป็นต้องไปเริ่มปั่นที่พระลานพระราชวังดุสิตเท่านั้นหรือไม่?
ไม่จำเป็น ประชาชนสามารถเลือกจุดที่จะเริ่มปั่นได้ 4 จุด ได้แก่ พระลานพระราชวังดุสิต, สนามกีฬากองทัพบก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ทั้งเที่ยวขาไปและเที่ยวขากลับ

ทำอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้รับเสื้อจักรยานพระราชทาน เพราะตนเองและคนที่บ้านอยากได้มาก?
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเสื้อจักรยานสีฟ้า Bike for Mom ให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 90,000 ตัวทั่วประเทศ ในส่วนของผู้ที่สมัครเข้าร่วมปั่นจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบเสื้อจักรยานพระราชทานในวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม 2558 ที่สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต ตั้งแต่เวลา 9.00น. ในการนี้ประชาชนที่สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com โดยต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ ใน 40,000 คน ของกรุงเทพมหานคร สามารถนำรหัสประจำตัวที่ได้จากการลงทะเบียน พร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรราชการที่มีหมายเลขประชาชน ไปลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเพื่อรับเสื้อจักรยานพระราชทาน และเข็มกลัดที่ระลึกการจัดงานพระราชทาน ที่สนามกีฬากองทัพบก ในวันและเวลาดังกล่าว มีจำนวนจำกัด ถึงก่อนมีสิทธิก่อน หากมีผู้ได้รับเสื้อจักรยานพระราชทานครบตามจำนวน ก็ยังได้รับเข็มกลัดพระราชทานต่อไปจนกว่าจะหมด

งานกิจกรรมพิเศษ ที่สนามกีฬากองทัพบก ในวันที่ 25-26 ก.ค. 58 นี้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆหรือไม่ในการร่วมกิจกรรมและถ้าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดจะเข้าไปชมกิจกรรมจะได้หรือไม่?
กิจกรรมพิเศษในวันดังกล่าว มีกิจกรรมบันเทิงมากมาย ทั้งคอนเสิร์ต, การแข่งขันฟุตบอลรวมดารา, นิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ, นิทรรศกาลความรู้ ฯลฯ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทุกคนก็สามารถไปร่วมงานได้ เว้นแต่การเข้าร่วมรับพระราชทานเสื้อจักรยานและเข็มกลัด จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดบนหน้าเว็บไซต์แล้ว แต่มีจำนวนจำกัด ใครที่ไปรายงานตัวก่อนก็มีโอกาสได้ก่อน

การไปร่วมปั่นกิจกรรมครั้งนี้ จำเป็นจะต้องซื้อจักรยานใหม่ หรือต้องใช้จักรยานที่มีสภาพใหม่หรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องซื้อจักรยานใหม่ มีจักรยานอะไรที่บ้านที่เราใช้เป็นประจำ หรือยืมเขามา ไม่ว่าเก่าหรือใหม่ เป็นจักรยานประเภทอะไรก็ได้ทั้งสิ้น ทั้งจักรยานเสือหมอบ เสือภูเขา จักรยานแม่บ้าน จักรยานพับ จักรยานเด็ก ต่างๆ ก็สามารถนำมาร่วมปั่นในกิจกรรมนี้ได้ ไม่ต้องสิ้นเปลืองไปซื้อจักรยานใหม่ ขอเพียงซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ร่วมขบวนคนอื่นๆ ก็พอ

จักรยานที่มีอยู่ มีสภาพที่เก่าพอสมควร หากนำไปปั่นร่วมขบวนเกรงว่าจะไม่สามารถปั่นได้ตลอดรอดฝั่ง?
ทางภาครัฐบาล ได้ประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงจักรยาน เปิดจุดบริการซ่อมแซมจักรยานให้ตามเส้นทางการปั่น หลายจุดตามแผนที่บนหน้าเว็บไซต์ ประชาชนสามารถนำจักรยานไปตรวจสภาพ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย สามารถขับขี่ได้ ในห้วงก่อนเวลาเริ่มกิจกรรม ยิ่งไปเร็วยิ่งดี แต่การซ่อมบางอย่างที่ต้องใช้อะไหล่แบบพิเศษอาจมีข้อจำกัดบ้างในการเปลี่ยนทดแทน

ถ้าในระหว่างปั่นอยู่ จักรยานเกิดชำรุด หรือยางรั่วขึ้นมาจะทำอย่างไร เพราะปั่นระยะทางไกล?
ในขบวนมีเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุง เคลื่อนที่ตามไปพร้อมกับประชาชน เป็นระยะๆ ชุดช่างซ่อมบำรุงดังกล่าวจะคอยช่วยเหลือในการซ่อมแซมเล็กน้อยได้ทันที แต่ถ้าจักรยานมีปัญหาหนัก ก็จะช่วยเหลือพาไปยังจุดซ่อมบำรุง ซึ่งได้จัดตั้งไว้หลายๆ จุด ตลอดเส้นทางการปั่น โดยเฉพาะในจุดใหญ่ๆ ที่อนุญาตให้ประชาชนเลือกที่จะเริ่มปั่นได้ทั้ง 4 จุด จะมีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงให้ได้สมบูรณ์กว่า

ผู้มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง หรือผู้สูงอายุ ก็อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย แต่หากเกิดเจ็บป่วยในระหว่างทางจะทำอย่างไร?
ได้มีการจัดชุดพยาบาลเคลื่อนที่ ไปพร้อมกับขบวนจักรยาน เป็นระยะๆ สามารถเข้าถึงผู้เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งจุดรักษาพยาบาล และจอดรถพยาบาล เป็นจุดๆตามรายทาง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญที่สุดคือการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com ในส่วนการลงทะเบียน จะมีช่องให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น หมู่โลหิต, โรคประจำตัวที่สำคัญ และเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ยามมีเหตุฉุกเฉิน จะทำให้เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สามารถช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทันท่วงที

การแต่งกายที่ถูกต้องในการร่วมปั่นจักรยาน ควรจะเป็นอย่างไร ต้องมีอะไรบ้าง?
ควรสวมเสื้อและแต่งกายในธีมสีฟ้าวันแม่, กางเกงควรจะเป็นกางเกงขายาวที่ทะมัดทะแมง, รองแบบเท้าผ้าใบหรือแบบหุ้มส้น ควรจะมีอุปกรณ์นิรภัย เช่น หมวกจักรยาน, ถุงมือขี่จักรยาน, แว่นตากันลม แบบไม่ใช่เลนส์สีดำทึบ, จักรยานควรมีไฟหน้า ไฟท้าย และกระดิ่งสัญญาณ, อาจจะมีเป้สะพายหลัง หรือกระเป๋าใส่สัมภาระส่วนตัวที่จำเป็น เช่น โทรศัพท์มือถือ, ยารักษาโรคประจำตัว, เสื้อกันฝน ฯลฯ ติดไปด้วย แต่ก็ไม่ต้องกังวล ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์หลายรายการที่กล่าวมา ขอเพียงแค่สวมเสื้อธีมสีฟ้า รองเท้าหุ้มส้น ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้แล้ว

จะทราบได้อย่างไร ว่าในวันงานจะนำรถยนต์ไปจอดได้ที่ไหน และไปรอตั้งขบวนเริ่มปั่นจักรยานที่ไหน?
หากลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com เมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จ ระบบจะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ เป็นป้ายแสดงหมายเลขประจำตัว ซึ่งในป้ายจะระบุสถานที่จอดรถยนต์ (กรณีผู้สมัครระบุว่านำรถยนต์มาด้วย) และระบุจุดรายงานตัว เพื่อรับป้ายประจำตัวจริง 1 ใบ และป้ายผูกจักรยาน 1 ใบ, และรับฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่จัดขบวนว่าจะไปจอดจักรยานเพื่อเริ่มปั่นที่บริเวณใด

หากมีชาวต่างประเทศสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้หรือไม่?
ชาวต่างประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยในการลงทะเบียน ให้ใช้หมายเลขพาสปอร์ต แทนหมายเลขบัตรประชาชน สำหรับรายละเอียดต่างๆ คงต้องรบกวนให้เพื่อนชาวไทยช่วยเหลืออธิบายให้เขาทราบ

คนต่างจังหวัดที่ประสงค์จะร่วมปั่นในกรุงเทพมหานคร จะทำได้หรือไม่?
คนจากส่วนภูมิภาคต่างจังหวัด ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนกลางได้ แต่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com เลือกเมนูลงทะเบียน แล้วเลือกพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์จังหวัดจะเป็นการลงทะเบียนร่วมปั่นกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ที่จัดภายในจังหวัดนั้น

กรณีที่ประสงค์จะรวมกลุ่มกันมาร่วมปั่นในจุดเริ่มและระยะทางเดียวกัน จะลงทะเบียนได้อย่างไร?
กรณีที่ต้องการลงทะเบียนแบบกลุ่มตั้งแต่ 2-10 คน สามารถลงทะเบียนได้โดยการกรอกข้อมูลที่หน้าเว็บไซต์โดยเลือกแบบกลุ่ม ในกรณีที่กลุ่มมากกว่า คือตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป ในหน้าลงทะเบียนจะมีแบบฟอร์มโปรแกรม Excel สำหรับให้ดาวน์โหลด เพื่อให้นำไปกรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน และนำกลับเข้าสู่ระบบตามวิธีที่กำหนดบนเว็บไซต์ ก็จะสามารถลงทะเบียนแบบเป็นกลุ่มได้ทั้งกลุ่มก็จะสามารถเริ่มปั่นได้จากพื้นที่เริ่มปั่นเดียวกัน ในระยะทางเดียวกัน

เนื่องจากอาจจะต้องมารอคอยเพื่อร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลานาน ประชาชนจะต้องเตรียมน้ำดื่ม หรือแก้ปัญหาในการเข้าห้องน้ำอย่างไร
ในพื้นที่ที่กำหนดให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรม จะมีการตั้งจุดบริการน้ำดื่ม และอาหารว่างพระราชทาน ให้สำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น และมีส่วนสนับสนุนให้บริการต่างๆ เช่น ห้องสุขา, เต็นท์ปฐมพยาบาล, จุดซ่อมบำรุงจักรยานและอื่นๆ รวมทั้งมีการจัดตั้งจุดบริการย่อย กระจายไปตลอดเส้นทางการปั่น

ถ้าประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร อยากสมัครร่วมกิจกรรม แต่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือเข้าไม่ถึงระบบ 3G จะทำอย่างไรถึงจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้?
ทางกรุงเทพมหานคร ได้บริการพี่น้องประชาชน โดยตั้งจุดให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียน ที่สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางเขตช่วยกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ แล้วให้ผู้สมัครจดรหัสและรวมถึงรายละเอียดที่แสดงผลเมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเอาไว้ หรือจะถ่ายรูปเอาไว้ดูก็ได้ ทั้งนี้จุดให้บริการของสำนักงานเขตจะให้บริการพี่น้องประชาชน ในวันราชการ เวลา 08.00–16.00 น. สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 58 จนถึงวันที่ 15 ส.ค. 58