รูปแบบการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
จัดแสดง
ภาพแผนที่ 77 จังหวัดของประเทศไทย ในการรวมพลังความสำเร็จเป็นกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่” และภาพของนักกีฬา รายละเอียด และประวัติผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
แนวความคิด
“เส้นทางประวัติศาสตร์”77 จังหวัด ก่อเกิดเส้นทาง Bike for Mom เส้นทางแห่งความสำเร็จที่รวมใจคนไทยทั้งชาติ ทำเพื่อ “แม่ของแผ่นดิน” และผลงานของนักกีฬาจักรยานไทย ให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับทราบ
เนื้อหา
โดยเน้นเรื่องของภาพของนักกีฬาและประวัติผลงานที่สร้างชื่อเสียง และรายละเอียดรายการสำคัญการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานในประเทศ ร่วมถึงการปั่นเป็นทริปที่น่าสนใจ
จุดเด่น
แผนที่ประเทศไทย พร้อมระยะทางของการปั่นทั้งหมดในกิจกรรม Bike for Mom ทั่วประเทศเป็นรูปแบบของสถิติ
ผู้เข้าชม
เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์ และได้ใกล้ชิดนักกีฬาจักรยานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ