รูปแบบการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
จัดแสดง
จอแสดงภาพกิจกรรม Bike for Mom
แนวความคิด
เพื่อใช้เป็นจอแสดงภาพบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานในการทรงจักรยานพร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงใช้แสดงภาพลำดับกิจกรรม Bike for Mom
เนื้อหา
เส้นทางจุดเริ่มของการรวมพลัง กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ประกอบด้วย
  • ภาพวิดิทัศน์การแถลงข่าวกิจกรรม Bike for Mom วันที่ 18 มิถุนายน 2558
  • ภาพการรับเสื้อ/เข็มกลัดพระราชทาน ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558
  • ภาพการซ้อมการปั่นจักรยาน วันที่ 2 สิงหาคม 2558
  • ภาพกราฟฟิคจำนวนระยะทางปั่นจักรยาน Bike for Mom ทั่วประเทศ เป็นต้น
จุดเด่น
จอแสดงภาพ Led screen ขนาด 8 x 3 เมตร ซึ่งสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าชมภายในบริเวณได้ทั่วทุกสารทิศ พร้อมจุดนั่งชมในรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบของจักรยาน
ผู้เข้าชม
จะได้รับชมภาพในการแสดงพลังร่วมกันในกิจกรรม Bike for Mom ผ่านจอภาพ แสง สี เสียง อันน่าตื่นเต้น และสร้างความประทับใจ บันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน