รูปแบบการจัดกิจกรรมนิทรรศการ
จัดแสดง
สัญลักษณ์รวมใจแห่งความภักดี Bike for Mom
แนวความคิด
เป็นซุ้มที่แสดงถึงจุดเด่น สัญลักษณ์ของงาน กิจกรรม Bike for Mom เพื่อสร้างความประทับใจ เป็นที่ระลึก ในความทรงจำในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
เนื้อหา
บอร์ดนิทรรศการเกี่ยวเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย และศิลปหัตถกรรมชั้นสูง ที่สานต่อมาจากโครงการในพระราชดำริต่างๆ
จุดเด่น
มีรูปแบบเป็นสัญลักษณ์ทรงกลมแบบมีมิติ สามารถส่องสว่างได้ และหมุนได้ 360 องศา อยู่เหนือสุดของซุ้มนิทรรศการทั้งหมด พร้อมทั้งตกแต่งด้วยจักรยานประดับประดาด้วยไฟสวยงาม และดอกไม้
ผู้เข้าชม
เกิดภาพจดจำ ความประทับใจ จุดรวมในการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของนิทรรศการในเส้นทางประวัติศาสตร์ Bike for Mom