คอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อแม่”
วัตถุประสงค์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

คณะทำงาน
โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงคอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อแม่”

ลำดับพิธี งานคอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อแม่”
16 ส.ค. 58 เวลา 19.00 ณ สนามเสือป่า

   ช่วงที่ 1      ตั้งแต่เวลา 19.00 – 19.30 การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร คลิก
   ช่วงที่ 2      ตั้งแต่เวลา 19.30 – 20.00 การแสดงดนตรี และขับร้องเพลงโดยนักร้อง 5 หน่วยงาน คลิก
   ช่วงที่ 3      ตั้งแต่เวลา 20.00 – 20.15 พิธีการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คลิก
   ช่วงที่ 4      ตั้งแต่เวลา 20.15 – 20.45 การแสดงดนตรีและการขับร้องเพลงโดยศิลปินรับเชิญ คลิก
   ช่วงที่ 5      ตั้งแต่เวลา 20.45 – 21.30 การแสดงดนตรีและการขับร้องหมู่และประสานเสียง คลิก