คอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อแม่” ช่วงที่ 5
ตั้งแต่เวลา 20.45 – 21.30
การแสดงดนตรีและการขับร้องหมู่และประสานเสียงโดย นักร้อง 5 หน่วยงาน นักร้องประสานเสียง 3 เหล่าทัพ รวมศิลปิน จำนวน 4 เพลง และปิดงานด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี
  • เพลง ใครหนอ (กรมศิลป์ฯ) ขับร้องโดย รวมศิลปิน
  • เพลง มหาสตรีแห่งแผ่นดิน ขับร้องโดย นักร้อง 5 หน่วยงาน นักร้องประสานเสียง 3 เหล่าทัพ
  • เพลง ศิลป์แผ่นดิน ขับร้องโดย นักร้อง 5 หน่วยงาน นักร้องประสานเสียง 3 เหล่าทัพ
  • เพลง แม่แห่งแผ่นดิน ขับร้องโดย นักร้อง 5 หน่วยงาน นักร้องประสานเสียง 3 เหล่าทัพ