คอนเสิร์ต “บทเพลงเพื่อแม่” ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 19.30
การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยนักดนตรี วงออร์เคสตร้าผสม 5 หน่วยงาน ( ทบ., ทร., ทอ., ตร., กรมศิลปากร ) ขับร้องจำนวน 3 เพลง
เพลงสมเด็จ
เพลงมหาวชิราลงกรณ
เพลงคิดถึง ขับร้องโดย GMM กัน, แก้ม เดอะสตาร์ / RS ใบเตย R Siam, กุ้ง สุทธิราช R Siam / TRUE นนท์, ซานิ